>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Zeszyty Prawnicze > Archiwum > z. 1-2 (2007) z. 1-2 (2008)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

z. 1-2 (2007) z. 1-2 (2008)

"Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu"

Redaktor naukowy: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szewc

Spis treści

Prawo samorządu terytorialnego

1. Irena Chlebik Kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie gminy na zewnątrz przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta
2. Agnieszka Królczyk Wygaśnięcie mandatu radnego
3. Joanna Kastelik Zadania związku komunalnego

Prawo finansowe i celne

1. Rafał Blicharz Wybrane zagadnienia nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w świetle regulacji europejskich
2. Łukasz DomagałaCło oraz zadania Służby Celnej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Prawo pracy

1. Małgorzata Baron-WiaterekFormy prawne zatrudnienia wspieranego
2. Alicja Jochymczyk Zatrudnienie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Ochrona przyrody i środowiska

1. Grzegorz Dobrowolski Polski model ocen oddziaływania na środowisko
2. Katarzyna Lipińska Niektóre prawne ograniczenia dotyczące posiadania zwierząt oraz handlu zwierzętami

Procedura administracyjna

1. Paweł Witkowski Ewolucja treści zasady dwuinstancyjności w postępowaniu podatkowym
2. Lidia Zacharko, Barbara Wartenberg-Kempka Dopuszczalność zadawania pytań prawnych do Europejskiego Trybunału
   Sprawiedliwości a uprawnienia Samorządowych Kolegiów Odwoławczych

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej

1. Beata Maruszewska-Baranek Przeciwdziałanie i zwalczanie prania pieniędzy w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
2. Tomasz Gzela Współpraca administracji państwowej z instytucjami obowiązanymi w zwalczaniu procederu „prania pieniędzy"
3. Jacek Barcik Zwalczanie terroryzmu w polskim prawie karnym. Uwagi na tle akcesji do Unii Europejskiej

Prawo cywilne i handlowe

1. Agnieszka Grzesiok Bezprawie normatywne jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa
2. Jacek Górecki O prawie właściwym dla formy umów zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w polskim
    i niemieckim prawie prywatnym międzynarodowym
3. Jerzy Hrycaj Kontrowersje wokół ustawowej definicji spółki jawnej

"ZESZYTY PRAWNICZE" - STRESZCZENIE / SUMMARY CZYTAJ CAŁOŚĆ