>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Zeszyty Prawnicze > Archiwum > z. 2 (2006)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

z. 2 (2006)

„Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu"

Redaktor naukowy: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szewc

Spis treści

1. Ernest Knosala Płaszczyzny współdziałania państwa i samorządu terytorialnego
2. Alina Piechaczek Z życia średniowiecznych uniwersytetów
3. Andrzej Szewc Urząd wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w okresie zaborów
4. Jakub Krzysztof Piechota Artykuły Konfederacji (The Articles of Confederaion) na drodze do amerykańskiego federalizmu
5. Agnieszka Grzesiok Realizacja uprawnień zabużańskich w aktualnym stanie prawnym
6. Agnieszka Horak-Szafarczyk Konstytucyjna zasada równości i zakaz dyskryminacji a przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
    na podstawie art. 231 Kodeksu pracy
7. Krzysztof Hus Zaangażowanie pracowników w spółce europejskiej - element wspólnotowego zbiorowego prawa pracy
8. Tomasz Szewc Konstytucyjność skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowo-administracyjnym
9. Agnieszka Wujkowska-Teper Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
10. Mariusz KoroblowskiPorozumienia zawierane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez te podmioty i organy administracji
      rządowej. Zagadnienia wybrane
11. Jacek Górecki Przewłaszczenie na zabezpieczenie
12. Gabriela Kubica Magia a władza
13. Bartłomiej Knosala Peter Drucker i Marschall McLuhan - między sztuką a teorią społeczną

"ZESZYTY PRAWNICZE" STRESZCZENIE / SUMMARY CZYTAJ CAŁOŚĆ