>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Zeszyty Prawnicze > Archiwum > z. 2(2009)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

z. 2(2009)

„Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu"

nr 2/2009(8)

Redaktor naukowy: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szewc

Spis treści / Contents

Andrzej Szewc, Agnieszka Grzesiok
Od redaktorów / From the Editors

Magdalena Arczewska
Społeczne role sędziów rodzinnych
The Social Roles of Family Judges

Beata Bieniek
Działalność Parlamentu Europejskiego w dziedzinie ochrony pracy
Activites of the European Parliament in the field of work protection

Agnieszka Grzesiok
Postępowanie w sprawach rekompensaty za mienie zabużańskie
Proceedings in compensation matters for property beyond the Bug River

Agnieszka Grzesiok, Piotr Horosz
Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej
Carrying out the tasks with range of the Municipal Economy

Agnieszka Horak-Szafarczyk
Lokalizacja parku wiatrowego w świetle ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
The Location of Wind Turbines Station in the Light of Town and Country Planning
and Management Act

Piotr Horosz
Tryb ustanowienia zastawu rejestrowego
The procedure of establishing a registered pledge

Małgorzata Magdziarczyk
Spojrzenie na wolność działalności gospodarczej jako wolność o charakterze prawa podmiotowego
The Freedom of Business Activity as a Human Public Right

Szymon Rubisz
Korzystanie z programów komputerowych w świetle prawa autorskiego
Use of computer programs in the light of copyright law

Andrzej Szewc
Rola i znaczenie samorządu terytorialnego w demokratycznym państwie prawnym
The role and importance of local government in a democratic legal state

Filip Tereszkiewicz
Pozycja prawna Wysokiego Przedstawiciela do Spraw Zagranicznych
i Polityki Bezpieczeństwa po reformie dokonanej traktatem lizbońskim
The Competence of the High Representative to the Common Foreign
And Security Policy after the Lisbon's Treaty

"ZESZYTY PRAWNICZE" - STRESZCZENIE / SUMMARY CZYTAJ CAŁOŚĆ

Wersja drukowana numeru 2/2009 (8) "Zeszytów Prawnicznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu" jest wersją pierwotną.