>> Jesteś w: Strona główna > Rekrutacja > Studia podyplomowe > Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

(Studia podyplomowe)

Studia przeznaczone są dla osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców), pracowników służb wynalazczości, nauczycieli, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz radców prawnych i adwokatów (w tym aplikantów radcowskich i aplikanckich), pracowników samorządu terytorialnego oraz wszelkich innych osób związanych zawodowo lub z innych względów zainteresowanych tą problematyką. Ich przedmiotem jest prawna ochrona szeroko rozumianej własności przemysłowej. Mają dać słuchaczom szeroką wiedzę z zakresu ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, programów komputerowych, know-how itp.), zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz transferu technologii, a także organizacji tych spraw w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Tematyka ta ujęta będzie w aspekcie prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego. Duży nacisk położony będzie też na aspekty praktyczne i opanowanie obcej (angielskiej, francuskiej i niemieckiej) terminologii prawa własności intelektualnej.
Zajęcia - w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, laboratoriów (warsztatów) oraz seminariów prowadzone będą zarówno pod kątem pozyskiwania i ochrony własnych dóbr intelektualnych, jaki i nienaruszania cudzych praw do tego rodzaju dóbr. Wykładowcami będą osoby wysoko wyspecjalizowane w tych zagadnieniach, z wieloletnim stażem dydaktycznym i dobrą znajomością praktyki ochrony własności intelektualnej i obrotu jej dobrami.
Absolwenci studiów będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem własności przemysłowej, pracy w służbach wynalazczości podmiotów gospodarczych, w placówkach badawczo-rozwojowych (inkubatorach wynalazczości, centrach transferu technologii), kancelariach rzecznikowskich, sędziowie - do kompetentnego rozstrzygania sporów patentowych, adwokaci i radcowie prawi do kompetentnego reprezentowania swoich klientów w negocjacjach związanych z obrotem własnością przemysłową i w postępowaniach sądowych dotyczących tych zagadnień. Wiedza wyniesiona ze studiów pozwoli też na łatwiejsze odbycie formalnej aplikacji rzeczniowskiej, prowadzonej przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych, po której nabywa się tytuł zawodowy rzecznika patentowego oraz prawo wykonywania tego zawodu, łącznie z prawem występowania przed europejskimi i zagranicznymi urzędami patentowymi i organami wymiaru sprawiedliwości.